speaker-info

Audrius Zabotka

INVEGOS generalinis direktorius

Apie

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinis direktorius, valdybos narys, Europos Komisijos „Fi-compass“ ekspertų grupės ekspertas, AECM struktūrinių fondų priemonių darbo grupės vadovas. Veda intensyvius tarptautinius seminarus Europos šalių narių vadovaujančiųjų institucijų darbuotojams finansinių priemonių kūrimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

Pranešėjas pristatys vieną sėkmingiausių ir populiariausių valstybės finansuojamų priemonių – Verslumo skatinimo fondo priemonę, kurios rezultatai rodo, kad net 1 306 verslai pasinaudojo lengvatinėmis paskolomis, iš jų 96 proc. buvo labai mažos įmonės. Net 72 proc. paskolų buvo skirtos investiciniams projektams įgyvendinti, o aktyviausiai skolinosi verslininkai, dirbantys paslaugų sektoriuje. Aktyviausi verslo kūrėjai buvo jauni asmenys – net 48 proc. visų šios priemonės naudos gavėjų sudarė jaunimas iki 29 metų.

Jauno verslo finansavimas. Kada kreiptis, kaip pasinaudoti ir kam sekasi?