speaker-info

Inga Beiliūnienė

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) Priemonių valdymo sk. vadovė

APIE

Inga Beiliūnienė vadovauja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) Priemonių valdymo skyriui ir yra atsakinga už verslui skirtų finansinių ir visuotinės dotacijos priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto, kūrimą bei įgyvendinimą. I. Beiliūnienė yra aktyvi įvairių komitetų ir darbo grupių, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų lėšų administravimu, narė, be to,  atstovauja Lietuvai programos „Horizontas 2020“ komitete „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“, kaip pakaitinė narė dalyvauja Baltijos inovacijų fondo Patariamosios tarybos posėdžiuose. Kaip ekspertė konsultuoja verslumo skatinimo klausimais „Bzn start“ portalo lankytojus.

Jauno verslo finansavimas. Galimybės tik didės, o socialinis verslo aktyvumas padės pritraukti finansavimą.